Muhasabah Ramadhan: Pensyariatan puasa dan pengurusan korporat

“Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, dan perbezaan (antara yang benar dan yang salah)” (Surah Al-Baqarah: 185) Al-Quran ialah bahasa yang terindah Nabi Muhammad SAW dibangkitkan dalam kalangan masyarakat Arab Quraisy yang pada ketika itu amat mengagungkan bahasa yang indah. Para penyair Arab pada […]